Aktuálne farské oznamy z nedele 7. februára

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 7. februára :

  • Dnes o 14.30 bude ruženec s eucharistickým požehnaním a výmenou ružencových tajomstiev.
  • Od pondelka do budúcej nedele bude prebiehať Národný týždeň manželstva. Aj v našom meste bude viacero aktivít. Všimnite si ich výveske pri jednotlivých vchodoch.
  • V stredu je tzv. Popolcová streda – začiatok pôstneho obdobia. V tento deň je prísny pôst a zdržanie sa mäsitého pokrmu. Sv. omše: 6.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00.
  • Detská sv. omša v stredu nebude.
  • Modlitby Krížovej cesty budú v piatky o 18.00 (po KC bude sv. omša). V nedeľu bude KC o 15.00.
  • V sobou pri rannej sv. omši budeme udeľovať Sviatosť pomazania chorých. Prijať ju môže každý chorý, resp. ten, kto je vo vyššom veku. Podmienkou je byť v milosti posväcujúcej.
  • Na budúcu nedeľu je celoslovenská zbierka na charitu.

 

Šalgovíks

  1. omše: streda o 17.30

                                   piatok o 18.00 (KC, po nej sv. omša)

                                   nedeľa o 9.00