Aktuálne farské oznamy z nedele 6. septembra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 6. septembra :

 • Modlitba ruženca bude dnes o 14.30, spojená s eucharistickým požehnaním a výmenou tajomstiev. Chceme povzbudiť ku členstvu v ružencovom bratstve. Jedna sa o záväzok modlitby jedného desiatku na deň. Naopak – členovia Bratstva sv. ruženca požívajú mnohé milosti plynúce s tejto modlitby. Prihlásiť sa môžete dnes po modlitbe ruženca popoludní u p. Ščavnického.
 • stretko detského zboru bude v pondelok (7.9.) o 18.00 v PC.
 • V stredu bude prvá omša pre deti. Pozývame zvlášť tretiakov a ich rodičov.
 • Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich deti bude o týždeň v stredu (16.9.) po detskej sv. omši.
 • Termíny 1. sv. prijímania: ZŠ Šrobárová: 1.5.2016, ZŠ Sibírska: 8.5.2016, ZŠ Májové námestie a CZŠ bl. P.P. Gojdiča: 15.5.2016.
 • Najbližšia mládežnícka sv. omša nebude na nasledujúci piatok, ale až o týždeň v pondelok na prešovskej Kalvárií.
 • Deti, ktoré boli na Olympijských hrách, si môžu vyzdvihnúť CD s fotkami v sakristii. Ak boli viacerí súrodenci, tak jedno CD do rodiny :).
 • V sobotu večer začína odpustový program na našej prešovskej Kalvárií. Odpustová sv. omša je v nedeľu o 10.00. Slávi ju náš košický p. arcibiskup B. Bober. Z dôvodu odpustu nebude v konkatedrále sv. omša o 11.30.
 • Úmysly na sv. omše ešte nie sú všetky obsadené, počas týždňa ich môžete nahlásiť.
 • Tento týždeň je posledná možnosť zapísať detí do krúžkov v našom CVČ.

Využite možnosti, ktoré ponúkame pre deti, aby mohli zmysluplne tráviť voľný čas.

 • Na národný pochod za život pôjde vlak. Začína v Humennom. Prešovčania majú možnosť nastúpiť v Kysaku. Bližšie informácie o vlaku nájdete na internetovej stránke Pochodu za život.
 • Boli by sme radi, ak by sa aj naša farnosť zaktivizovala k spomínanému pochodu a nazberalo by sa účastníkov na jeden Takže kto by chcel ísť autobusom, tak nech sa do stredy záväzne nahlási v sakristii, resp. v kancelárií. Cena za cestu: 26 €.

 

 • Šalgovík: Sv. omše: streda: 18.00, piatok: 18.00, nedeľa: 9.00.