Aktuálne farské oznamy z nedele 6. októbra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 6. októbra.

 

 

– Modlitba posvätného ruženca s eucharistickým požehnaním a výmenou tajomstiev bude dnes o 14.30.
– Celoprešovská mládežnícka sv. omša bude na budúci piatok u Saleziánov na ul. Jána Bottu. Začne o 18.00.
– V Šalgovíku sa na kostol počas podomovej zbierky vyzberalo 15 399 €. Pán Boh zaplať za milodary.
– Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol v Šalgovíku u nás v kostole.
Brigády pri kostole budú pokračovať aj počas nasledujúceho týždňa od 15.00.
– Najbližšie biblické stretko bude na budúcu sobotu na fare o 19.00.
– Počas dnešnej nedele po sv. omšiach resp. na budúcu nedeľu si členovia SSV budú môcť vyzdvihnúť členský podiel na rok 2014. Členský príspevok je 5 €.
– Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, otvára aj v tomto roku  prednášky Univerzita tretieho veku. Prednášky sa konajú v priestoroch Katolíckeho kruhu na Jarkovej 77 v Prešove vo štvrtok od 16.00. Ste srdečne pozvaní. Bližšie informácie nájdete na stránkach Katolíckej univerzity.