Aktuálne farské oznamy z nedele 6. októbra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 6. októbra :

  • Modlitba ruženca, spojená s eucharistickým požehnaním a výmenou tajomstiev bude dnes o 14.30.
  • Formačné stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude na budúcu  sobotu (12.10.) v dvoch termínoch o 9.00 a 10.30.  v  PC na 1. poschodí. ZŠ Šrobárová o 9.00 a ostatné školy o 10.30.
  • Detské stretko bude na budúcu sobotu (12.10.) o 10.00 na fare.
  • V piatok a v sobotu (11.-12. 10.) sa v CVČ na druhom poschodí uskutoční „duchovný reštart“ pre našich birmovancov. Začíname v piatok o 18.00 večernou sv. omšou. Sobotný program sa začne o 9:00. Zoberte si so sebou obed.
  • Na budúcu nedeľu bude celomestské mariánske večeradlo o 16.30 na Kalvárií.
  • Stále je ešte možnosť registrovať sa do biblickej súťaže. Prvé kolo bude 20.10. Hl. cenou je púť do Sv. Zeme. Prihlásiť sa môžete on-line cez farskú web stránku, resp. v sakristii.
  • Pozývame chlapcov na pravidelný hokejbal na farské ihrisko. Každú stredu od 15.30 – 17.00. Vek: 12 – 16 rokov.
  • Október je mesiacom zasväteným ružencovej Panne Márií. Povzbudzujeme k modlitbe ruženca v rodinách.

            Opál – nedeľa o 11.45

            Šalgovík – streda, piatok o 18.00, sobota o 7.00, nedeľa o 9.00