Aktuálne farské oznamy z nedele 6. marca

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 6.marca:

  • Dnes o 14.45 bude modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu a o 15.00 modlitba Krížovej cesty. Dnes ju pripravilo spoločenstvo z Veľkého zboru. Po Krížovej ceste bude výmena ružencových tajomstiev.
  • V piatok je celoprešovská mládežnícka omša o 18.00 v Kostole sv. Jozefa u Františkánov.
  • V sobotu o 9.00 bude v kostole kajúca pobožnosť pre birmovancov.
  • Pozvánka pre prvoprijímajúce deti na výlet: najbližšia sobota – Zborovský hrad a Slnečný majer – odchod autobusu o 8.00 z parkoviska. Poplatok: 1 €. Prihlášky sú v sakristii, podpísané rodičmi ich potrebujeme mať do stredy večera.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol.
  • CVČ pozýva mamky s deťmi na cvičenie zumby vždy v stredu od 10.00 – 12.00 v PC na 1. posch.
  • Ďakujeme za tlačivá na 2 percenta, ktoré nám priebežne nosíte. Pri vchodoch sú ešte prázdne, prosíme o podporu. Doniesť nám ich môžete do konca apríla.
  • Petícia – Zastavme hazard!

Pri hl. vchode na stoloch nájdete petičné hárky na podporu snahy apelovať na mestské zastupiteľstvo, ktoré môže prijať nariadenie zastaviť hazardné hry na území mesta Prešov. Hazardné hry spôsobujú závislosť, ktoré rozvracia a ochudobňuje naše rodiny. Podpísať petíciu môžu tí, ktorí dovŕšili 18 roka a majú trvalý pobyt na území nášho mesta.

 

Šalgovík: streda, piatok: 18.00, nedeľa: 9.00