Aktuálne farské oznamy z nedele 6. mája

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 6. mája.

– Modlitba posvätného ruženca bude dnes o 14.30. Po ruženci bude eucharistické požehnanie a výmena ružencových tajomstiev.

– 1. sv. prijímanie budú mať na budúcu nedeľu pri sv. omši o 9.00 deti zo ZŠ Sibírska. Prosíme vás, aby ste nám nechali voľné všetky lavice dole v kostole pre deti a rodičov.

Nácvik bude v stredu 9. mája po večernej sv. omši. Účasť detí a jedného z rodičov je veľmi nutná. Sviatosť zmierenia týmto deťom budeme vysluhovať v sobotu 12. mája od 9.00. Bolo by vhodné, aby sv. zmierenia prijali aj rodičia – a to počas týždňa pred sv. omšami.

– Odchod autobusu na Púť rádia Lumen do Krakova je v sobotu (12.5.) o 02.45. Autobus je už obsadený.

– Celoprešovská mládežnícka sv. omša je na budúci piatok v Konkatedrále sv. Mikuláša. Celebrovať ju bude o. biskup Mons. Stanislav Stolárik.

– Zápis na birmovku na budúci rok bude v piatok o dva týždne (18.5.) po večernej sv. omši v kostole. Prihlásiť sa môžu terajší prváci na SŠ a tí, ktorí sú v sexte na reálnych gymnáziách. K zápisu si zopakujte základné pravdy viery (desatoro, pätoro, 6. hl. právd…).

– Ak túžite rozvíjať svoju vieru a odovzdávať ju ďalej, pozývame vás na stretnutie animátorov birmovancov. Radi by sme privítali aj nové tváre, resp. manželské páry. Stretnutie bude o dva týždne v piatok (18.5.) po večernej sv. omši.

– Na budúcu nedeľu bude zbierka na náš kostol.