Aktuálne farské oznamy z nedele 22. apríla.

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 22. apríla.

– Stretnutie pútnikov idúcich do Sv. Zeme je v utorok večer o 19.45 na sv. omši. Po nej je odchod na letisko do Košíc.

– Púť rádia LUMEN do Krakova je v sobotu 12.5. Odchod je o 2.45. Prihlásiť sa možete do budúcej nedele v sakristii s poplatkom 12 eur.

– Celoslovenské mariánske večeradlo bude 28. – 29. apríla v Bratislave. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristií najneskôr do pondelka (23.4.). Bližšie informácie sú na výveske.

– Do budúcej nedele nám ešte stále môžete doniesť vyplnené tlačivo na 2 percenta. Ďakujeme všetkým, ktorí ho doposiaľ doniesli.

– Na výveskách je ponuka púte do Medžugoria v dňoch 3. – 10. júna.

– Zbierka na kostol v Šalgovíku bola 3.850 €. Ďakujeme za milodary.

– Budúca nedeľa je Nedeľou Dobrého pastiera. V tento deň je v Košickom seminári Deň otvorených dverí. Program je na výveskách. V tento deň je aj celoslovenská zbierka na kňazský seminár.

– Sv. omše v nedeľu večer počnúc prvou májovou nedeľou /o dva týždne/ (6.5.) budú o 19.00.

– Dňa 9.6 a 10.6.2012 je plánovaný mnohým dobre známy Športfest. Touto cestou sa obraciame na ochotných dobrovoľníkov prípadne sponzorov pri organizácii tejto akcie. Prvé stretnutie bude v stredu 24.4.2012 o 19.00h v PC na 2. poschodí.

– Spoločenstvo Net for God Vás pozýva na premietanie tematického filmu spojené s modlitebným stretnutím. Stretnutie sa uskutoční v sobotu 28.4. o 19:00 hod.

v Pastoračnom centre na prízemí. Bližšie informácie sú na výveskách.