Aktuálne farské oznamy z nedele 6. decembra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 6. decembra:

  • Popoludní o 14.30 bude modlitba ruženca, spojená s eucharistickým požehnaním a výmenou ružencových tajomstiev.
  • V utorok je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sv. omše: 6.00, 9.00, 16.00, 18.00.
  • Zber vianočných balíčkov, ku ktorým ste sa nahlásili, bude v stredu a piatok po sv. omši v PC.
  • V sobotu bude o 10.30 v našom kostole „vysielacia“ sv. omša pre koledníkov Dobrej noviny. Prídu k nám deti z celého šarišského regiónu, ktoré budú koledovať počas Vianoc. Chceli by sme ich aj trochu pohostiť, ale bez vašej pomoci to nedokážeme. Potrebovali by sme kysnuté koláče. Pomôžete? J Veríme že áno, a tak ich môžete doniesť buď v piatok večer, alebo v sobotu po rannej sv. omši do PC. Ďakujeme.
  • Predvianočné spovedanie začneme v našom kostole až o týždeň v pondelok 14.12.
  • V sakristii nám môžete nahlásiť mená a adresy a chorých a imobilných ľudí, ktorých pôjdeme vyspovedať o dva týždne v piatok 18.12.
  • Púť do Sv. Zeme plánujeme na budúci rok niekedy po Veľkej noci. Záujemcovia nech sa nám nahlásia v sakristii. Cena:
    cca 680 €.
  • Šalgovík: sv. omše: utorok o 18.00, piatok o 6.00 (rorátna), nedeľa o 9.00