Aktuálne farské oznamy z nedele 5. novembra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 5. novembra:

  • Dnes popoludní o 14.30 bude modlitba ruženca spojená s eucharistickým požehnaním a výmenou ružencových tajomstiev.
  • Po ruženci o 15.15 vás pozývame na mariánsku akadémiu z názvom Svetlo z Fatimy. Pri príležitosti 100. výročia zjavenia Panny Márie vo Fatime nám deti a mladí z farnosti Kostoľany nad Hornádom dramatizáciu pripomenú dané udalosti.
  • V pondelok je stretnutie rodín v núdzi o 16.00 v PC.
  • Pozvánka pre deti: V sobotu (11.11.) pozývame deti na „detské stretko“ od 10.00 – 12.00 do PC. Témou bude Eliáš. Animátori sa stretneme o 9.30 na fare.
  • Pozvánka pre mladých na ples: UPC v Prešove pozýva na ples, ktorý bude o týždeň v sobotu (18.11.). Bližšie informácie sú na výveske.
  • V piatok je u nás celoprešovská mládežnícka sv. omša. Touto sv. omšou začíname Týždeň Cirkvi pre mladých, ktorý bude sprevádzaný každodennou aktivitou pre mladých. Podrobnejší program priblížime následne v piatok a na budúcu nedeľu, resp. na plagátoch.
  • O týždeň v utorok (14.11.) bude v Košiciach stretnutie mladých v rámci projektu Godzone. Ide o večer plný hudby, svedectiev a evanjelizácie. Uskutoční sa v hale Cassosport o 18.00. Zapísať sa môžete v sakristii s poplatkom 2 € za autobus.
  • O dva týždne v nedeľu 19.11. náš Zbor Krista Kráľa si pripomenie 20. výročie od vzniku slávnostným koncertom s orchestrom  a video prezentáciou  o ich živote a vystúpeniach.
  • Na budúcu nedeľu 12.11. vrcholia oslavy 770. výročia mesta Prešov slávnostnou sv. omšou v Konkatedrále sv. Mikuláša so začiatkom o 10.00 hod. Slávnosti predsedá Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup a homíliu prednesie Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup, za účasti predstaviteľov mesta a samosprávy. Z toho dôvodu sv. omša o 11.30 v túto nedeľu v Konkatedrále nebude.