Aktuálne farské oznamy z nedele 5. marca

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 5. marca:

  • Modlitba Krížovej cesty bude popoludní o 15.00. Dnes ju pripravuje spoločenstvo Modlitby otcov.
  • Výmena ružencových tajomstiev bude po Krížovej ceste.
  • Po sv. omši je celoslovenská zbierka na charitu.
  • Duchovná obnova pre lektorov bude na budúcu sobotu (11.3.) o 13.30 v PC.
  • Na budúci piatok je celoprešovská mládežnícka omšaFrantiškánov o 18.00. Po nej o 19.45 bude v kine Scala program pre mladých.
  • Úmysly sv. omší na mesiace apríl, máj, jún sú už všetky obsadené.
  • Prosíme pútnikov do Lúrd a Fatimy, ktorí si zobrali prihlášky, aby nám ich v priebehu tohto týždňa vrátili vypísane do kancelárie.
  • Počas jarných prázdnin vo štvrtok a piatok  ponúkame možnosť denného pobytu v CVČ pre školopovinné deti vo veku od 7 do  12 rokov. V cene 5 € na deň je zabezpečený obed a zaujímavý program, prihlášky nájdete v sakristii.
  • kaplán Martin („detský“ J) pozýva deti na „nocovačku“ do PC. Bude to z piatka od 19.30 do soboty do raňajok. Týka sa to detí od 3. do 6. ročníka. Je potrebná karimatka a spacák. Prihlásiť sa môžete v sakristii.

Šalgovík sv. omše: streda: 18.00, piatok: 18.00, nedeľa: 9.00.