Aktuálne farské oznamy z nedele 5. mája

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 5. mája.

 

– Dnes popoludní bude modlitba posvätného ruženca o 14.30, spojená s výmenou ružencových tajomstiev a eucharistickým požehnaním. Po požehnaní (cca o 15.15) bude nasledovať mariánska akadémia, ktorú pripravili naši mladí v spolupráci so seniormi.
– 1. sv. prijímanie
budú mať na budúcu nedeľu pri sv. omši o 9.00 deti zo ZŠ Sibírska. Prosíme teda, aby ste nám nechali voľné všetky lavice dole pre deti a ich rodičov. Nácvik pre deti bude v stredu po detskej sv. omši. Účasť aspoň jedného z rodičov je nutná. Sviatosť zmierenia týmto deťom budeme vysluhovať v sobotu (11.5.) o 9.00. Rodičov prosíme, aby sa vyspovedali počas týždňa.
– Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sv. omše budú o 6.00, 9.00, 16.00, 18.00. V Kaplnke Božieho milosrdenstva sv. omša vo štvrtok nebude.
– Celoprešovská mládežnícka sv. omša bude na budúci piatok v Konkatedrále sv. Mikuláša o 18.00. Celebruje o. biskup Stanislav Stolárik.
– Na púť do Krakova, ktorá bude v sobotu 18. mája je ešte zopár voľných miest. Prihlásiť sa môžete v sakristii s poplatkom 12 €.
– Zápis na birmovku
bude o dva týždne v piatok (17.5.) po večernej sv. omši. Prihlásiť sa môžu terajší prváci na SŠ a tí, ktorí sú v sexte na osemročných gymnáziách.
– Na výveske nájdete ponuku Letných kurzov štúdia jazykov Biblie (gréčtiny, hebrejčiny a sýrčiny)