Aktuálne farské oznamy z nedele 5. júla

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 5.júla.

  • Dnes popoludní (nedeľa) bude o 14.30 modlitba ruženca spojená s eucharistickým požehnaním a výmenou ružencových tajomstiev.
  • Odchod seniorov na púť do Levoče bude vo štvrtok ráno o 5.00 z parkoviska. Autobus je už obsadený.
  • Vo štvrtok po večernej sv. omši a adorácii o 19.30 pozývame rodičov, ktorí nahlásili svoje deti na detský tábor v Mníchovskom potoku na krátke stretnutie v miestnosti za oltárom. Popri informáciách o tábore, bude možnosť aj zaplatiť poplatok za tábor. Účasť aspoň jedného z rodičov je potrebná.
  • Na budúcu nedeľu je odpustová slávnosť Karmelskej Panny Márie vo Veľkom Šariši. Podrobný program nájdete na výveskách.

 

            Šalgovík: sv. omše: piatok o 19.00, nedeľa o 9.00