Aktuálne farské oznamy z nedele 5. februára

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 5. februára.

Kompletné farské oznamy aj s úmyslami svätých omší si môžete prečítať tu, ale aj pod záložkou Bohoslužby, kde je – okrem aktuálnych – k dispozícii už aj ich archív.

– Na Púť radosti do Vysokej nad Uhom sa pôjde spoločne autobusom len za predpokladu, že bude naplnený celý autobus. Voľných je ešte 15 miest. Nahlásiť sa môžete dnes do 12.00. Odchod autobusu by bol v piatok o 15.0o. Až by sa nenaplnil autobus, tak sa spoločne nepôjde. Pozrite si popoludní našu farskú internetovú stránku, kde budú podrobné informácie.
– Zbierka na kostol z minulej nedele bola 2 590 €. Ďakujeme za milodary.
– Plánovacie stretko vedúcich jednotlivých spoločenstiev bude v pondelok (6.2.) o 18.45 na fare.
– Sv. omša v stredu večer (detská) bude v „rockovejšom štýle“. Pripraví ju náš detský zbor a kapela. Po sv. omši v miestnosti za oltárom budú mať deti „krepľaagape“. Prosíme rodičov ak by mohli toto stretnutie podporiť niečím chutným pre deti, nech to donesú do sakristie pred sv. omšou.
– Adorácia vo štvrtok po večernej sv. omši pripravujú animátori
birmovancov. Ponesie sa v „duchu TAIZÉ“
– V piatok je celoprešovská mládežnícka sv. omša o 18.00 v kostole
u Jezuitov.
– Na budúcu sobotu je pre birmovancov pripravený čajový večer spojený s Karaoke show v PC na prízemí. Začne o 19.00.