Aktuálne farské oznamy z nedele 5. februára

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 5. februára:

  • Popoludní o 14.30 pozývame na modlitbu ruženca, spojenú s eucharistickým požehnaním a výmenou ružencových tajomstiev.
  • Na najbližšiu sobotu (11.2.) si pripomenieme Pannu Máriu Lurdskú. Pri rannej sv. omši o 7.00 budeme udeľovať pomazanie chorých. Prijať ju môže každý, kto je chorý, resp. je vo vyššom veku. Podmienkou je byť v milosti posväcujúcej, t.j. vyspovedaný.
  • V utorok (7.2.) pozývame na prednášku o Jeruzalemskom chráme. Prednáša prof. Peter Dubovský, dekan biblickej fakulty Pápežského biblického inštitútu v Ríme. Prednáška sa uskutoční o 14:00 v priestoroch hotela Lineas na Budovateľskej ulici v Prešove.
  • V piatok je celoprešovská mládežnícka sv. omša u Jezuitov (Pod Kalváriou) o 18.00. Od 19.45 bude stretko pre mladých v kine Scala.
  • CVČ organizuje karneval pre deti o dva týždne v sobotu (18.2.) o 15.00 s názvom „Kreple a hry“. Prijmeme akúkoľvek pomoc (napr. ceny, koláčiky, sladkosti, šikovné ruky… J).
  • CVČ ponúka pre druhý polrok doučovanie z matematiky, anglického, ruského a slovenského jazyka. Kontaktujte CVČ.
  • Kto by si chcel pozrieť muzikálovú rozprávku „Príbeh z Tammíru“, tak na budúcu nedeľu (12.2.) o 18.00 v kine Scala tak môže urobiť.
  • Národný týždeň manželstva bude prebiehať od 13. do 19. februára. Aj v našom meste bude viacero aktivít. Všimnite si pestrú ponuku na výveskách.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na náš kostol.

 

Šalgovík: Sv. omše: streda, piatok o 18.00, nedeľa o 9.00