Aktuálne farské oznamy z nedele 4. septembra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 4.septembra:

  • Modlitba ruženca s eucharistickým požehnaním a výmenou ružencových tajomstiev bude dnes o 14.30. Po skončení pozývame všetkých členov ružencového bratstva na grilovačku pri PC. Účasť „skoro povinná“ J. Proviant bude zabezpečený.
  • Prvá omša pre deti bude až o týždeň 14.9. Po nej bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.
  • Mládežnícka sv. omša bude v piatok (celoprešovská) na Kalvárií o 18.00. Pozývame birmovancov – prázdniny skončili J.
  • Veľký zbor bude mať skúšku v pondelok o 19.00 v PC.
  • Od štvrtka budú omše aj v kaplnke BM na poliklinike.
  • Na budúcu sobotu a nedeľu bude na našej Kalvárií odpustová slávnosť Povýšenia Sv. kríža. V sobotu je sv. omša večer o 20.00 (prof. J. Leščinský) a v nedeľu slávnostná o 10.00 (prof. P. Dráb, gen. vikár).
  • CVČ ponúka pre vaše deti krúžky na nový šk. rok.

V ponuke sú jazyky: anglický, nemecký, francúzsky, ruský, slovenský. Ďalej doučovanie z matematiky.

Estetickovýchovné: gitara, klavír, tvorivé dielne, detský zbor, tanečný a literárno – dramatický krúžok

Športové: aerobik, plávanie, turistika.

Prihlášku nájdete na našej internetovej stránke, resp. na stránke CVČ, taktiež v kostole pri hl. vchode. Informovať sa môžete aj osobne v CVČ.

Prosíme rodičov, aby prihlasovanie zrealizovali čo najskôr (resp. do piatku). CVČ prijíma aj vzdelávacie poukazy, ktoré deti dostávajú v škole).

  • Dnes je večerná sv. omša o 18.00.
  • Šalgovík: utorok – 18.00, piatok: 18.00, nedeľa: 9.00