Aktuálne farské oznamy z nedele 4. októbra.

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 4. októbra:

  • Dnes je prvá nedeľa v mesiaci – popoludní o 14.30 bude modlitba ruženca spojená s výmenou ružencových tajomstiev a eucharistickým požehnaním.
  • Celoprešovská mládežnícka sv. omša bude v piatok 9. októbra o 18.00 u Saleziánov.
  • Od budúcej soboty začnú detské stretká v čase od 10.00 do 11.30.
  • Stretnutie seniorov pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ bude na budúcu nedeľu o 15.00 v PC.
  • Pri príležitosti 18. narodenín nášho mládežníckeho zboru bude na budúcu nedeľu o 00 sv. omša za všetkých terajších aj minulých členov mládežníckeho zboru. Všetkých pozývame.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na podporu rádia Lúmen. Ďakujeme za milodary.
  • Aj tohto roku ponúkame možnosť prípravy dospelých na prijatie sviatosti (krst, 1. sv. prijímanie, birmovka). Kurz začne v druhej polovici októbra a jedná sa o jedno stretnutie týždenne. Záujemcovia sa môžu nahlásiť v kancelárií na fare do piatku.

 

  • Šalgovík: sv. omše: streda, piatok: 18.00, nedeľa: 9.00