Aktuálne farské oznamy z nedele 4. mája

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 4. mája.

 • Dnes popoludní bude modlitba ruženca o 14.30. Zakončí sa eucharistickým požehnaním a výmenou ružencových tajomstiev.
 • Stretnutie seniorov bude dnes o 15.15 v PC na prízemí.
 • V Kostole Kráľovnej Pokoja na Sídlisku III bude dnes o 19.00 stretnutie na tému: „Prežije kresťanská rodina v EÚ?“. Ste pozvaní.
 • Františkáni pozývajú od pondelka do stredy na tzv. Trojdnie nových sv. pápežov. Program nájdete na výveske.
 • Vo štvrtok (8.5.) bude kancelária na fare zatvorená.
 • Vo štvrtok v Kaplnke BM sv. omša nebude.
 • Pre nedostatočný počet záujemcov sa výlet do Tatier ruší.
 • Detské stretká počas mesiaca máj v soboty nebudú.
 • Celoprešovská mládežnícka sv. omša bude na budúci piatok v Konkatedrále sv. Mikuláša o 18.00.
 • Budúca nedeľa je Nedeľou Dobrého pastiera. V tento deň je v kňazskom seminári v Košiciach Deň otvorených dverí. Pozvaný je každý, kto chce vidieť a poznať život bohoslovcov. Program podujatia si môžete všimnúť na výveske.
 • Zároveň na budúcu nedeľu je zbierka na kňazský seminár.
 • Zbierka na kostol z minulej nedele bola 1576 €. Ďakujeme za milodary.
 • 1. sv. prijímanie budú mať na budúcu nedeľu pri sv. omši o 9.00 deti zo ZŠ Šrobárova. Prosíme teda, aby ste nám nechali voľné všetky lavice dole pre deti a ich rodičov. Nácvik pre deti bude v stredu po detskej sv. omši. Účasť aspoň jedného z rodičov je nutná. Sviatosť zmierenia týmto deťom budeme vysluhovať v sobotu (10.5.) o 9.00. Rodičov prosíme, aby aj oni prijali sv. zmierenia a využili túto možnosť už počas týždňa.
 • Aj dnes po sv. omšiach máte možnosť podpísať petíciu za vypísanie referenda na podporu rodiny ako zväzku jedného muža a jednej ženy…