Aktuálne farské oznamy z nedele 4. júna

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 4.júna:

  • Dnes sa končí Veľkonočné obdobie. Od zajtra sa modlíme modlitbu Anjel Pána.
  • Popoludní o 14.30 bude modlitba ruženca spojená s výmenou ružencových tajomstiev a eucharistickým požehnaním.
  • Birmovanci, ktorí sa ešte nestihli prihlásiť, nech tak urobia v pondelok alebo utorok vo farskej kancelárii v čase od 15.30 do 16.30.
  • Tohtoročný Farfest (zároveň 20. výročie farnosti) bude 25. júna. Urobte mu reklamu a pozvite svojich príbuzných a známych.
  • Pobytový tábor pre deti vo veku 7 – 13 rokov bude tohto roku od 29.7.-2.8. v rekreačnom stredisku Lúčka – Potoky. Cena za pobyt je 65 €. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristií. Ich počet je limitovaný. Vyplnené (zároveň aj nevyplnené)nám ich vráťte rovnako do sakristie.
  • Pri pastoračnom centre pripravujeme pre vás letnú terasu. Bude slúžiť na voľno časové aktivity pre deti, mládež, spoločenstvá, rodiny…Bude súčasťou budúcej farskej záhrady, ktorá bude ohradená.
  • Na Slovensku prebieha oddnes Týždeň modlitieb mladých za mladých. Pozývame vás, mladí, zapojiť sa aj v našej farnosti do osobných aj spoločných modlitieb a aktivít, ktoré budú obetované za mladých na celom Slovensku. Program sa začína vždy modlitbou sv. ruženca o 17.25. Po sv. omši pokračuje následovne:

Pondelok: modlitba krížovej cesty po sídlisku

Utorok: vešpery mladých

Streda: Šalgovický päťboj

Štvrtok: moderovaná a následne celonočná adorácia

Piatok: celoprešovská mládežka – konkatedrála sv. Mikuláša

                        19.45 modlitby za mladých v Záhrade umenia

                        21:45 nocovačka mladých v CVČ so zaujímavým programom

Sobota: ranná sv. omša, raňajky, brigáda

  • Dnes po sv. omši je zbierka na náš kostol.
  • Pozývame vás na koncert, ktorý sa uskutoční na budúcu nedeľu (11.6.) v Konkatedrále sv. Mikuláša. Program koncertu nájdete na výveske. Výťažok z koncertu bude použitý na opravu orgánu v konkatedrále.

Šalgovík: pondelok, streda, piatok: 18.00, nedeľa: 9.00