Aktuálne farské oznamy z nedele 4.decembra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 4.decembra:

⦁ Popoludní o 14.30 bude modlitba ruženca, spojená s eucharistickým požehnaním a výmenou ružencových tajomstiev.
⦁ Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sv. omše: 6.00 (rorátna), 9.00, 16.00, 18.00.
⦁ Rorátne sv. omše budú aj v pondelok stredu a piatok ráno o 6.00. Pre deti sú po sv. omši v PC pripravené raňajky.
⦁ Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich deti zo ZŠ Májové nám. a CZŠ bl. P.P. Gojdiča bude v sobotu (10.12.) o 9.00 v PC na 1. posch. (vchod z boku).
⦁ Piatok (9.12.) je celoprešovská mládežnícka sv. omša vo farnosti Kráľovnej pokoja – Sídlisko III. o 18.00. Po nej o 19.45 pokračuje program pre mladých v kine Scala- chvály, hosť, téma. Pozývame Vás.
⦁ V predaji sú posledné kusy vianočných oblátok. Jeden balík –1 €.
⦁ Členovia SSV si aj dnes môžu vyzdvihnúť podielové knihy a kalendáre.
⦁ Prosíme o podporu petície za zrušenie hazardu v Prešove. Tí, ktorí ešte nepodpísali pred rokom, môžu tak urobiť pri hl. východe z kostola.
⦁ Gymnázium sv. Moniky pozýva na Deň otvorených dverí v piatok (9.12.) od 9.00.
⦁ Predvianočné spovedanie začíname až o týždeň od 12.12.
⦁ Na budúcu sobotu sme pre vás pripravili adventnú duchovnú obnovu. Povedie ju o. Marián Kuffa zo Žakoviec.
Miesto: Kostol Krista Kráľa
Program: 16.00 – 17.30 – prednáška
18.00 – sv. omša
19.00 – priestor na diskusiu

Sv. omše v Šalgovíku: štvrtok: 18.00, piatok: 18.00, nedeľa: 9.00.