Aktuálne farské oznamy z nedele 30. októbra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 30. októbra:

  • Modlitba ruženca bude dnes o 14.30.
  • Stretnutie seniorov je dnes o 15.15 v PC na prízemí.
  • Mladým dávame do pozornosti akciu Nový Level –koncert večer plný hudby, svedectva a evanjelizácie, ktorý aj tento rok pripravil tím mladých z projektu GODZONE. Uskutoční sa 11. v Košiciach. Odchod autobusu je o 15.30 od kostola. Zúčastníme sa aj sv. omše v kostole Božieho milosrdenstva KE – KVP. Zapisujte sa v sakristii s poplatkom za autobus 2 €.
  • Zbierka na misie z minulej nedele bola 2165 €. Ďakujeme za milodary.
  • V utorok na Slávnosť Všetkých svätých budú sv. omše ako v nedeľu.
  • V stredu na deň Spomienky na zosnulých budú sv. omše: 6.00, 9.00 , 16.00, 18.00.
  • Využite možnosť získať odpustky pre duše v očistci v dňoch od 1.11. do 8.11. Podmienky: sviatosť zmierenia, sv. prijímanie, resp. účasť na sv. omši, návšteva cintorína spojená s modlitbou za zosnulých a modlitbou na úmysel Sv. Otca.
  • V týždni počas oktávy po večerných sv. omšiach pôjdeme spoločne na cintorín pod Šalgovíkom, kde sa spoločne pomodlíme za zomrelých. Po sv. omši sa zhromaždíte pred kostolom a počkáte na kňaza.
  • Aj tento rok sa uskutoční celoslovenská akcia Sviečka za nenarodené deti. S ňou je spojená modlitba za nenarodené deti 2. novembra. Originálnu sviečku s logom kampane si môžete zakúpiť po sv. omšiach. Cena: 1 €, resp. sklenená a vonná zároveň: 4 €.
  • V utorok a stredu bude kancelária na fare zatvorená.

 

Šalgovík

utorok (1.11.) o 9.00

streda (2.11.) o 18.00

piatok (4.11.) o 18.00 – prvý piatok

sobota (5.11) o 7.00 – fatimská sobota

o 15.30 – sobáš

nedeľa (6.11.) o 9.00