Aktuálne farské oznamy z nedele 30. júna

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 30. júna.

– Modlitba ruženca, spojená s výmenou ružencových tajomstiev a eucharistickým požehnaním bude dnes o 14.30. (O týždeň je odpust v Levoči.)
– V piatok je slávnosť vierozvestov sv. Cyrila a Metoda
. Keďže je to zároveň aj št. sviatok, sv. omše budú ako v nedeľu, t.j.: 6.00, 7.00, 9.00, 11.00 a o 19.00.
– Na odpust do Levoče máme ešte voľné miesta. Autobus odchádza v sobotu (6.7.) o 15.00 a v nedeľu (7.7.) o 5.00. Dnes je posledná možnosť prihlásenia sa. Poplatok: 5 €.
– Novým kaplánom
od 1.7. bude dp. Jozef Kuľha, t. č. kaplán vo Vranove. Privítame ho na sv. omši v utorok večer.
– V predaji je nové číslo Kuriéra. Okrem iného nájdete v ňom rozhovor so známym českým spisovateľom a psychiatrom Maxom Kašparů.
– Sv. omše na poliklinike, v kaplnke Božieho milosrdenstva počas prázdnin nebudú.
– Prvopiatkové spovedanie:

PO:   17.00 – 18.00
UT:   8.00 – 9.00; 16.30 – 18.00
ST:    16.30 -18.00
ŠTV: 8.00 – 9.00; 16.00 – 20.00
PI:     nespovedáme (sviatok sv. Cyrila a Metoda)

Chorých, ktorých chodievame spovedať vždy na prvý piatok, pôjdeme tento týždeň spovedať v stredu od 8.00.