Aktuálne farské oznamy z nedele 30. decembra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 30. decembra.

 

– Dnes od 14.00 pôjdu deti s Dobrou Novinou k tým, ktorí ste sa nahlásili.
– V pondelok (Silvester) ranná sv. omša nebude. Popoludní bude sv. omša o 16.00 spojená s ďakovnou pobožnosťou pred Eucharistiou.
– Prelom kalendárneho roka môžete prežiť aj pri adorácií v kostole. Otvorený bude od 23.30 a požehnanie so Sviatosťou bude o 24.00.
– V utorok na slávnosť Bohorodičky Panny Márie sv. omša ráno o 6.00 nebude. Ostatné sv. omše sú ako v nedeľu (prikázaný sviatok).
– Pozývame detský zbor na prázdninové popoludnie v stredu (2. 1.) od 13.30 na faru do pastoračnej miestnosti. Čaká nás malá prechádzka, chutná palacinka a pekná rozprávka. Stretnutie ukončíme sv. omšou o 18.00 hod.
– Požehnanie bytov bude v sobotu počas celého dňa a v nedeľu popoludní. Zapísať sa môžete v sakristii. Počet bytov na jednotlivé dni je limitovaný. V Šalgovíku bude požehnanie bytov v nedeľu dopoludnia od 10.00. Taktiež je potrebné sa zapísať v sakristii.