Aktuálne farské oznamy z nedele 30. decembra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 30.decembra: 

 • Dnes vás pozývame na Vianočný koncert o 15.30. Účinkovať budú tri zbory: Chorus Latinus Pressoviensis, Zbor Stauros a náš Zbor Krista Kráľa.
 • Ďakovná sv. omša na Silvestra bude o 16.00.
 • Pozývame vás na ďakovnú adoráciu s požehnaním na prelome kalendárneho roka. Kostol bude otvorený bude od 23.30.
 • Na Slávnosť Bohorodičky Panny Márie (prikázaný sviatok) budú sv. omše ako v nedeľu.
 • Budúca sobota je fatimská. Ranná sv. omša začne modlitbou ruženca.
 • V sakristii sa môžete prihlásiť na požehnanie bytov a domov, ktoré bude v sobotu (5.1.) a v nedeľu (6.1.). Počet bytov na jednotlivé dni je limitovaný. Začíname o 13.00.
 • V nedeľu na Slávnosť Zjavenia Pána pri sv. omšiach požehnáme vodu. Doneste si nádoby.
 • Máme pripravenú modlitbu s textom požehnania, ktorej súčasťou je aj nálepka (20- C+M+B-19), ktorú si môžete nalepiť na dvere. Cena: 2 €. Kúpou podporíte rodiny v núdzi v našej farnosti.
 • Oznam pre pútnikov do Sv. Zeme: Stretnutie bude vo štvrtok po adorácií (19.30) v kostole.
 • Šalgovík:
  • pondelok (Silvester): 16.00
  • utorok (Nový rok): 9.00
  • piatok: 18.00
  • sobota: 7.00
  • nedeľa: 8.00