Aktuálne farské oznamy z nedele 30. augusta

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 30.augusta:

 • Dnes o 15.00 je v PC stretnutie seniorov.
 • Od budúcej nedele sú večerné omše v nedeľu o 18.00.
 • V utorok (št. sviatok) kancelária na fare bude zatvorená.
 • Od budúceho týždňa dochádza k zmene úradných hodín v kancelárií farského úradu. Doposiaľ bola kancelária otvorená od 15.30 – 17.15. Nový čas: 15.30 – 17.00.
 • Keďže v ostatnom čase viacerí z vás využívajú možnosť vyspovedať sa pred sv. omšou, tak posúvame začiatok spovedania večer na 17.05. (Doposiaľ to bolo od 17.20).
 • Úmysly sv. omší na mesiace október, november a december môžete nahlásiť v kancelárií od stredy 2.9. v čase od 15.30 – 17.00.
 • V piatok (4.9.) o 18.00 bude prvá mládežnícka sv. omša s prosbou o dary Ducha Svätého do nového školského roku. Po nej bude krátke stretnutie všetkých birmovancov v kostole. Samozrejme že ich očakávame už na sv. omši J.
 • omše pre deti budú až od budúcej stredy 9. 9.
 • Veľký zbor ma stretnutie v sobotu po večernej sv. omši v PC na prízemí.
 • Spovedanie:

PO: 17.00 – 18.00

UT: 8.00 – 9.00; 16.30 – 18.00

ST: 16.30 – 18.00

ŠT: 8.00 – 9.00; 16.00 – 19.30

PI: V propiatkovom týždni pred večernou sv. omšou nespovedáme, keďže v tomto čase spovedáme v Šalgovíku.

 • omše v kaplnke BM budú až od budúceho týždňa (10.9.)
 • CVČ sv. Jána Pavla II. vám pripomína možnosť zápisu vašich detí do záujmových útvarov CVČ denne  v čase od 9.30 do 11.30 a popoludní od 16.30 do 18.30 v kancelárii CVČ. Ponuku si všimnite na nástenke pri hl. vchode, resp. na internetovej stránke CVČ.
 • Zmena kaplána: Od 1. 9. budeme mať nového kaplána. Stane sa ním o. Edvin Berger (doposiaľ bol na štúdiách v Ríme). P. kaplán René Vykukal totiž požiadal o. arcibiskupa o uvoľnenie zo služby kaplána v našej farnosti.
 • Odchod autobusu do Maďarska pre tých, ktorí sa prihlásili z mládežníckeho zboru bude v utorok ráno o 6.30 z parkoviska pri PC.
 • národný pochod za život bude 20.9. (nedeľa) v Bratislave. Z východu pôjde špeciálny vlak, ktorým sa môžete na podujatie dostať.