Aktuálne farské oznamy z nedele 30. apríla

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 30. apríla:

 • Mesiac máj je zasvätený Panne Márií, preto počas týždňa večerné sv. omše budeme začínať spevom Loretánskych litánií.
 • Odchod autobusu pre miništrantov a iných, ktorí sú v službe vo farnosti na výlet je v pondelok ráno o 7.00 od kostola.
 • Od budúcej nedele budú večerné sv. omše o 19.00.
 • Budúca nedeľa je Nedeľou Dobrého pastiera. V tento deň je možné navštíviť Kňazský seminár v Košiciach. Zároveň je v tento deň zbierka na Kňazský seminár.
 • Na budúcu nedeľu pri sv. omši o 9.00 budú mať 1. sv. prijímanie deti zo ZŠ Šrobárová. Prosíme, aby ste lavice dole v kostole nechali voľné pre deti.
 • V stredu po detskej sv. omši bude nácvik detí.
 • Spoveď pre prvoprijímajúce deti zo Šrobárky bude v sobotu o 9. 00. Po spovedi bude generálka na nedeľu.
 • Púť rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove bude na budúcu sobotu. Záujemcovia si môžu na výveske pri hlavnom vchode pozrieť kontakt, cez ktorý je možné sa prihlásiť.
 • V Obišovciach bude 13. mája (sobota) arcidiecézna púť detí k Panne Márií. Deti, ktoré majú záujem o púť, môžu sa prihlásiť v sakristií. Dozor dospelých je zabezpečený. Podrobnejší program, nájdete na výveske.
 • Spovedanie pred 1. piatkom:

PO: nespovedáme

UT: 8.00 – 9.00; 16.30 – 18.00

ST: 16.00 – 18.00

ŠTV: 8.00 – 9.00; 16.00 – 19.30

PI: spovedáme v Šalgovíku
Prosíme rodičov, ktorým idú deti na 1. sv. prijímanie počas všetkých troch nedieľ, aby sa prišli vyspovedať teraz počas týždňa a sobotné spovedanie prenechali výlučne deťom.

 

Šalgovík:

 • Sv. omše:
  • streda: 18.00
  • piatok: 17.00
  • sobota: 7.00
  • nedeľa: 9.00
 • sv. spoveď:
  • Piatok od 15.45