Aktuálne farské oznamy z nedele 3. septembra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 3. septembra: 

 • Od dnešnej nedele sú večerné sv. omše o 18.00.
 • Dnes popoludní o 14.30 pozývame na modlitbu ruženca, spojenú s eucharistickým požehnaním a výmenou ružencových tajomstiev.
 • Stretnutie rodín v núdzi bude v  pondelok o 16.00 v PC.
 • Od pondelka počas úradných hodín môžete v kancelárií nahlásiť úmysly sv. omší na mesiace október, november a december.
 • Dospelí, ktorí by chceli prijať sviatosť birmovania či krst, nech sa nám ohlásia v kancelárií od stredy.
 • omše v Kaplnke Božieho milosrdenstva začínajú už teraz vo štvrtok o 15.30.
 • Prvá detská sv. omša bude až o týždeň v stredu 13.9.
 • Prvá mládežnícka sv. omša bude už tento piatok. Zvlášť pozývame birmovancov. Po sv. omši je stretnutie animátorov
 • Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na DOH (animátori, kuchárky, darcovia – sponzori…)
 • Pozvánka pre mladých na zábavu: spoločenstvo Kamienkáči organizujú podujatie s názvom ŠuterPárty. Ide o kresťanskú zábavu s cieľom vytvoriť pozitívne prostredie pre všetkých mladých, ktorí radi tancujú, bavia sa, a spájajú ich rovnaké hodnoty. Uskutoční sa v najbližšiu sobotu 9. septembra o 19.00 v sále na Volgogradskej 1. Začíname svätou omšou, nasleduje voľná zábava, program, prednáška a predstavenie spoločenstiev. V nasledujúcom školskom roku by sme sa viac chceli zamerať na charitatívnu činnosť (pomoc deťom v krízovom centre, návštevy starých ľudí, práca s chudobnými a ľuďmi bez domova).
 • V CVČ prebieha denne od 17.00 do 19.00 zápis do krúžkov. Do Vašej pozornosti dávame plávanie rodičov s deťmi, folklórny súbor Rozmarija, angličtinu  angličtina 50+ a 30+. Prihlášky a čestné vyhlásenia nájdete na stole pri vchode do kostola.
 • Aerobik je v utorok o 18.45 v PC na 1. posch.
 • Tohtoročné celoslovenské mariánske večeradlo bude v Detve v dňoch 23. – 25. 9. Prihlásiť sa môžete v sakristii. Program nájdete na výveskách.