Aktuálne farské oznamy z nedele 3. novembra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 3. novembra.

 

 

– Dnes o 14.30 bude modlitba ruženca spojená s výmenou ružencových tajomstiev a eucharistickým požehnaním.
– Pripomíname, že do piatku (8.11.) je možnosť získavať odpustky pre duše v očistci. K modlitbe na cintoríne sa pripája aj účasť na sv. prijímaní.
– Na budúci piatok bude v našom kostole celoprešovská mládežnícka sv. omša. Kto by chcel vypomôcť nejakým koláčom pre hostí, tak ho upečte, prosím a doneste pred sv. omšou do PC.
– Každoročne v rámci Týždňa cirkvi pre mládež organizujeme možnosť pre mladých zúčastniť sa koncertu GODZONE v Košiciach. Tohto roku to bude 12.11. (utorok o týždeň) o 18.00. Autobus bude odchádzať o 16.00. Poplatok: 2 €. Prihlásiť sa je potrebné do budúcej soboty v sakristii aj s poplatkom. Povzbudzujeme birmovancov k účasti na spomínanom podujatí.
– Centrum pre rodinu Sigord  organizuje Duchovné cvičenia pre rozvedených a nesviatostne sobášených 15.11. – 17.11.2013. Kto by mal záujem, tak informácie nájde na stránke Centra pre rodinu Sigord, resp. na tel. čísle: p. Klingová 0905 288 845.
– Na budúcu nedeľu bude sv. omša o 11.00 obetovaná za všetkých dobrovoľníkov, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú vo farnosti (animátori, kostolníci, kantori, upratovačky, lektori, rozdávatelia, miništranti, žalmisti, členovia zborov, členovia farskej charity a farskej rady, katechéti , „zvončekári :)“  a mnohí iní, o ktorých Pán Boh vie). Boli by sme radi, ak by ste všetci spomenutí prišli na túto sv. omšu o 11.00.
Termíny 1. sv. prijímania:
11.5.2014: ZŠ Šrobárová
18.5.2014: ZŠ Sibírska
25.5.2014: ZŠ Májové námestie a deti z CZŠ P.P. Gojdiča na Bernolákovej ul.