Aktuálne farské oznamy z nedele 3. marca

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 3. marca.

– Dnes popoludní o 14.30 bude modlitba posvätného ruženca (1. nedeľa v mesiaci) a po nej o 15.00 bude pobožnosť krížovej cesty. Výmena ružencových tajomstiev bude po krížovej ceste.
– Štvrtková adorácia sa ponesie v duchu Taizé. Pripravujú ju mladí a bude obetovaná za birmovancov.
– Kajúca pobožnosť pre birmovancov bude na budúcu sobotu (9. marca) o 9.00 v kostole.
– Celoprešovská mládežnícka sv. omša bude na budúci piatok u františkánov o 18.00.
Udeľovanie sviatosti birmovania bude v našej farnosti 20. apríla o 10.00 (sobota).
– Pripravujeme trojdňovú duchovnú obnovu v Zborove pri Bardejove v dňoch 15. – 17. marca. Je určená pre všetkých od 17 rokov. Prihlasovanie v sakristii. Bližšie info na výveskách.
– Od zajtra sa začne realizovať na kostole výmena strešnej krytiny. Práce by mali trvať do konca  apríla.
– Formuláre na 2 % nájdete pri východoch z kostola, resp. na farskej internetovej stránke (TU). Vyplnené ich je potrebné doručiť do konca apríla. Ďakujeme.