Aktuálne farské oznamy z nedele 3. mája.

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 3. mája.

  • Dnes o 14.30 bude modlitba ruženca, spojená s eucharistickým požehnaním a výmenou ružencových tajomstiev.
  • Od dnešnej nedele bude večerná sv. omša o 19.00.
  • sv. prijímanie budú mať na budúcu nedeľu pri sv. omši o 9.00 deti zo ZŠ Sibírska. Prosíme teda, aby ste nám nechali voľné všetky lavice dole pre deti a ich rodičov. Nácvik pre deti bude v stredu po detskej sv. omši. Účasť aspoň jedného s rodičov je nutná. Sviatosť zmierenia týmto deťom budeme vysluhovať v sobotu (9.5.) o 9.00. Rodičov prosíme, aby aj oni prijali sv. zmierenia a využili túto možnosť už počas týždňa.
  • Zápis budúcoročných birmovancov bude v piatok 22. mája po večernej sv. omši v kostole. Týka sa chlapcov a dievčat narodených do konca augusta r. 1999, teda terajších študentov 1. roč. SŠ, príp. sexty na osemročných gymnáziách a starších.
  • V piatok (8.5.) bude kancelária FU zatvorená.
  • Seniori budú mať stretnutie na budúcu nedeľu o 15.00 v PC na prízemí.
  • V piatok p.k. Martin pozýva mladých na nenáročnú turistiku – vrch Sivec nad vodnou nádržou Ružín. Stretneme sa na vlakovej stanici o 8.40. Návrat je pred večernou sv. omšou. Záujemcovia nech sa zapíšu v sakristií.
  • Šalgovík- sv. omše: streda, piatok o 18.00, sobota o 8.00, nedeľa o 9.00.