Aktuálne farské oznamy z nedele 3. apríla

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 3. apríla:

  • Dnes na Nedeľu Božieho milosrdenstva bude odpustová slávnosť v Kaplnke Božieho milosrdenstva na poliklinike. Začne vysluhovaním sviatosti zmierenia o 14.00, ruženec BM o 15.00 a sv. liturgia o 15.30. Tohto roku bude vo východnom obrade. Predsedať jej bude o. biskup Milan Lach.
  • Modlitba svätého ruženca a výmena ružencových tajomstiev bude až na budúcu nedeľu.
  • Na dnešnú nedeľu naši otcovia biskupi vyhlásili zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
  • V pondelok je slávnosť Zvestovania Pána. omše budú v našom kostole o 6.00, 9.00 a 18.00.
  • V stredu (6.4.) po večernej sv. omši bude v kostole stretnutie rodičov všetkých prvoprijímajúcich detí.
  • V piatok 8. apríla o 18.00 bude Celoprešovská mládežnícka sv. omša vo farskom kostole v Nižnej Šebastovej. Srdečne pozývame.
  • Na budúcu nedeľu 10.4. pozývame birmovancov na duchovnú prípravu pred prijatím sviatosti birmovania. Začne sa večernou sv. omšou o 18.00 a bude pokračovať po nej na tému „Oživím vás svojím Duchom“. Povedie ju o. Viktor Baltes a spoločenstvo Shalom.

 

            Sv. omše Šalgovík:

                        pondelok, streda, piatok: 18.00

                        nedeľa: 9.00