Aktuálne farské oznamy z nedele 29. septembra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 29. septembra.

 

– Detské stretká rozbiehame na fare opäť od budúcej soboty. Budú v čase od 10.00 do 12.00. Na deti sa teší tím animátorov a kaplán Radoslav.
– Dnes po sv. omšiach je zbierka na podporu Rádia Lumen.
– Odpustová slávnosť Ružencovej Panny Márie v Obišovciach bude na budúcu sobotu a nedeľu. V nedeľu je slávnostná sv. omša o 10.30. Podrobný program nájdete na výveskách.
– Kto si ešte nekúpil nové číslo Kuriéra, nájde ho v predaji pri hlavnom vchode.
– Mesiac október je zasvätený Ružencovej Panne Márii. Modlitbu posvätného ruženca sa budeme modliť spoločne pred večernou sv. omšou, ktorá budú následne bez homílie. S modlitbou ruženca sú spojené aj úplné odpustky, pre tých, ktorí sa ho modlia v spoločenstve, teda v kostole resp. v rodine. Povzbudzujeme vás k modlitbe ruženca práve aj v rodinách.
– Prvopiatkové spovedanie:
PO: 17.00 – 18.00
UT: 08.00 – 09.00, 16.30 – 18.00
ST: 16.30 – 18.00
ŠTV: 08.00 – 09.00, 16.00 – 20.00
PIA: 16.00 – 17.00