Aktuálne farské oznamy z nedele 29. marca

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 29. marca.

 • Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať už iba dnes (nedeľa) od 14.30 – 17.00 Z tohto dôvodu Krížová cesta dnes nebude.
 • V spovedniciach sa spovedať nebude, iba vpredu, preto Vás prosíme, aby ste tam netvorili rady.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili akciu KILO, taktiež dobrovoľníkom, ktorí vypomáhali.
 • Po sv. omši si môžete kúpiť nový Kurier. Nájdete v ňom program slávenia Veľkej noci v našej farnosti, pekné svedectva zo života, súťaž pre deti…
 • V predaji nájdete aj nové číslo časopisu košických bohoslovcov –
 • Ďakujeme všetkým, ktorí nám nosievate formuláre na 2 %.
 • Prosíme rodičov detí, ktoré chodia do detského zboru, aby prišli v stredu na sv. omšu a po nej sa na chvíľku stretli s p. kaplánom Radom.
 • Na Zelený štvrtok ranná sv. omša nebude. omše budú o 16.00 a o 18.00.
 • Obrady Veľkého piatku budú o 15:00 a o 18.00.
 • Krížová cesta bude v piatok večer o 21:00 v areáli kostola. Tento deň je dňom prísneho pôstu.
 • Živá Krížová cesta pred Mestským úradom v centre mesta bude o 10.00.
 • Na Bielu sobotu bude modlitba Ranných chvál pri Božom hrobe o 8.30.
 • Požehnanie veľkonočných jedál bude v sobotu o 15.30 a v nedeľu po sv. omši o 7.00. V Šalgovíku je požehnanie jedál o 14.45. V nedeľu
 • Veľkonočná vigília v sobotu začne o 19:30.
 • Po dnešnej sv. omši je celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom na strednom a Blízkom východe. Ďakujeme za milodary.

 

Program pre Šalgovík:

Sv. omše:

streda –         18.00

štvrtok –        18.00

piatok –          9.00 :  Krížová cesta

                                    15.00: Obrady Veľkého piatku

sobota –         8.30:   Vystavenie Sv. oltárnej v Božom hrobe

                                    14.45:  Požehnanie veľkonočných jedál

                                    19.30:  Veľkonočná vigília

nedeľa –        9.00