Aktuálne farské oznamy z nedele 29. júna

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 22. júna.

  • Sv. omše v kaplnke BM počas prázdnin nebudú.
  • V stredu po večernej sv. omši o 18.30 pozývame rodičov, ktorí nahlásili svoje deti na detský tábor v Mníchovskom potoku na krátke stretnutie v miestnosti za oltárom. Popri informáciách o tábore, bude možnosť aj doplatiť poplatok (50€) za tábor. Účasť aspoň jedného z rodičov je potrebná.
  • Na púť do Levoče máme ešte voľné miesta. Odchádza sa v sobotu o 15.00 a v nedeľu o 5.00. Prihlásiť sa môžete teraz po sv. omši s poplatkom 5,50 za cestu v sakristii.
  • V sobotu je slávnosť Vierozvestcov Cyrila a Metoda. Sv. omše budú ako v nedeľu: 6.00, 7.00, 9.00, 11.00 a večerná bude o 19.00.
  • Spovedanie pred prvým piatkom:

Pondelok: 17.00 – 18.00

Utorok: 8.00 – 9.00 a 17.00 – 18.00

Streda: 16.30 – 18.00

Štvrtok:8.00 – 9.00 a 16.00 – 19.30

Piatok: neposvedáme

  • Oznam pre Šalgovík: sv. omše v piatok o 17.00, sobota o 9.00, nedeľa o 9.00. Spovedanie: v piatok  15.45 – 17.00.
  • Združenie kresťanských seniorov pozýva na celoslovenskú púť seniorov v Levoči 10. 7. (štvrtok). Informácie a program púte je na nástenke pri hlavnom vchode.
  • Nového p. kaplána Martina Rečla privítame v utorok pri večernej sv. omši.
  • Prosíme o pomoc pri demontáži pódia a úprave areálu po Farfeste na zajtra (pondelok) ráno o 8.00. Privítame aj pomoc študentov, ktorí sú na prázdninách.