Aktuálne farské oznamy z nedele 29. decembra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 29. decembra.

 

– Stretnutie seniorov bude dnes o 14.00 v PC na prízemí.
– Pozývame vás na slávnostný vianočný koncert kolied. Začne o 16.00. Predstavia sa tri zbory: STAUROS – Gréckokatolícka farnosť Povýšenia sv. Kríža na Sekčove, TRINITAS – Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice na Solivare, a náš Zbor Krista Kráľa.
Koledníci s Dobrou novinou pôjdu k tým, ktorí ste sa nahlásili dnes (nedeľa) o 14.00.
– V utorok (Silvester) ranná sv. omša nebude. Popoludní bude sv. omša o 16.00, spojená s ďakovnou pobožnosťou pred Eucharistiou.
– Prelom kalendárneho roka môžete prežiť aj pri adorácii v kostole. Otvorený bude od 23.30 a požehnanie so Sviatosťou bude o 24.00.
– V stredu na slávnosť Bohorodičky Panny Márie (prikázaný sviatok) sv. omša ráno o 6.00 nebude. Ostatné sv. omše budú ako v nedeľu.
Požehnanie bytov bude na budúcu  sobotu dopoludnia a popoludní, v nedeľu popoludní a pondelok (6. 1.) popoludní. Zapísať sa môžete v sakristii. Počet bytov na jednotlivé dni je limitovaný. V Šalgovíku bude posviacka bytov v pondelok (6. 1.) po sv. omši (cca o 9.00), z tohto dôvodu bude tam sv. omša na sviatok Zjavenia Pána o 8.00.  Zapísať sa je potrebné v kostole v Šalgovíku.