Aktuálne farské oznamy z nedele 29. apríla

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 29. apríla.

– Dnešná nedeľa je Nedeľou Dobrého pastiera. V Košickom kňazskom seminári je Deň otvorených dverí. Dnes je aj celoslovenská zbierka na kňazský seminár.

– Pri hlavnom vchode do kostola je v predaji DVD záznam zo slávnosti udeľovania sviatosti birmovania, ktorá sa v našej farnosti konala pred týždňom. Cena DVD disku je 5 EUR a jeho zakúpením zároveň podporíte projekt birmovka-film.

– 1. sv. prijímanie budú mať na budúcu nedeľu pri sv. omši o 9.00 deti zo ZŠ Šrobárova. Prosíme teda, aby ste nám nechali voľné všetky lavice dole v kostole pre deti a rodičov. Nácvik týchto detí bude v stredu 2. mája po večernej sv. omši. Účasť detí a jedného z rodičov je veľmi nutná. Sviatosť zmierenia týmto deťom budeme vysluhovať v sobotu 5. mája od 9.00. Bolo by vhodné, aby sv. zmierenia prijali aj rodičia – a to počas týždňa pred sv. omšami.

– Dňa 9.6 a 10.6.2012 je plánovaný mnohým dobre známy Športfest. Podrobné informácie a možnosť prihlásiť sa bude možné od 7.5.2012 osobne v CVČ alebo online prihláškou. Touto cestou sa obraciame na ochotných dobrovoľníkov prípadne sponzorov pri organizácii tejto akcie. V prípade záujmu o pomoc sa prosím príďte prihlásiť do CVČ na 2. poschodie v pracovných dňoch od 10.00 do 17.00h.Tešíme sa na vás a ďakujeme.

– Púť rádia LUMEN do Krakova je v sobotu 12.5. Odchod je o 2.45. Prihlásiť sa môžete do budúcej nedele v sakristii s poplatkom 12 €.

– Bratia františkáni pozývajú do svojho kostola: vo štvrtok 3. mája o 17.30 na prednášku Mgr. Pavla Jakubčina z Ústavu pamäti národa s názvom Postup štátnych orgánov voči Cirkvi po januári 1970. A v nedeľu 6. mája o 17.00 na dve prednášky a bohoslužbu slova pre rozvedených, ktorí žijú v nesviatostnom manželstve. Viac info na výveskách.

– Regionálna prehliadka speváckych zborov DO*RE*MI*FA sa uskutoční v nedeľu 13. mája o 14.00 v historickej budove Divadla J. Záborského v Prešove.

– Sv. omše v nedeľu večer počnúc prvou májovou nedeľou (6.5.) budú o 19.00.

– Od utorka počas celého mája začnú večerné sväté omše vždy Mariánskymi litániami.

– Prvopiatkové spovedanie:

PO: 17.00 – 18.00

UT: 08.00 – 09.00 16.30 – 18.00

ST : 16.30 – 18.00

ŠTV: 08.00 – 09.00 16.00 – 20.00