Aktuálne farské oznamy z nedele 28. septembra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 28. septembra

  • Mesiac október je zasvätený Ružencovej Panne Márii. Modlitbu posvätného ruženca sa budeme modliť spoločne pred večernou sv. omšou, ktorá bude následne bez homílie. S modlitbou ruženca sú spojené aj úplné odpustky, pre tých, ktorí sa ho modlia v spoločenstve, teda v kostole resp. v rodine. Povzbudzujeme vás k modlitbe ruženca práve aj v rodinách.
  • Odpustová slávnosť Ružencovej Panny Márie v Obišovciach bude na budúcu sobotu a nedeľu. V nedeľu je slávnostná sv. omša o 10.30. Podrobný program nájdete na výveskách.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na rádio Lumen.
  • Odchod autobusu pre prihlásených pútnikov z ružencového bratstva do Šaštína bude v sobotu 4. 10. ráno o 2.00 z parkoviska pri fare. Je ešte voľných 9 miest, tak môžete sa prihlásiť v sakrestii. Cena je 20 €.

 

  • Prvopiatkové spovedanie:

PO: 17.00 – 18.00

UT: 8.00 – 9.00; 16.30 – 18.00

ST: 16.30 – 18.00

ŠTV: 8.00 – 9.00; 16.00 – 19.30

PIA: nespovedáme

  • Prvopiatková spoveď v Šalgovíku:

                piatok: 15.45-16.45

 

  • omše Šalgovík:

                          streda: 18.00

                          piatok: 17.00

                          nedeľa: 9.00