Aktuálne farské oznamy z nedele 28.novembra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 28.novembra:

 • Na budúcu nedeľu bude v Šalgovíku odpustová slávnosť
  Františka Xaverského. Sv. omša bude o 10.30.
 • Dnes je zbierka na charitu.
 • Rorátne sv. omše budú v adventnom období v pondelok, stredu a piatok. Pozývame aj deti, ktoré budú mať po sv. omši vždy raňajky v PC. Prosíme vás, aby ste do lavíc nebrali so sebou horiace sviece bez lampášika, resp. také, kde je oheň nekrytý. Je to z dôvodu bezpečnosti a ochrany lavíc pred topiacim sa voskom.
 • Úmysly sv. omší na mesiace január, február a marec môžete nahlásiť v kancelárií od 1.12. (štvrtok) od 15.30 do 17.00.
 • Mládežnícky zbor ponúka na predaj svoje nové vianočné CD Nebo sa sklonilo k zemi. Hudobné ukážky si môžete vypočuť aj na našej farskej stránke. Cena je 10 eur.
 • Kto chce na Vianoce urobiť radosť deťom z rodín, ktoré sú v núdzi a z mnohodetných rodín, môže pripraviť balíček (vo veľkosti škatule od topánok). Dnes po sv. omši sa môžete zapísať do zoznamu podľa vekových kategórií pri hl. vchode.
 • V predaji si môžete kúpiť vianočné oblátky. Ich cena je 1 €.
 • Spoločenstvo Marana Tha pozýva na večer chvál dnes o 19.00 v športovej hale na Baštovej ulici.
 • ACM pozýva na koncert Pavla Helana a Dominiky Gurbaľovej v utorok 29.11. o 19.00 na Metodovej 1. Vstupné dobrovoľné.
 • Farnosť Solivar oznamuje tým, ktorí majú od nich prenajaté záhradky, aby vyplatili podlžnosti na farskom úrade Solivar do konca tohto týždňa.

Šalgovík

 • omše: streda:18.00, piatok 17.00, sobota 7.00, nedeľa 10.30

 

 • Spovedanie pred 1. piatkom:

PO: 17.00-18.00

UT: 8.00-9.00; 17.00-18.00

ST: 16.30-18.00

ŠTV: 8.00-9.00; 16.00-19.00

PIA: 15.45 – 17.00 ( spovedáme v Šalgovíku)