Aktuálne farské oznamy z nedele 28.mája

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 28.mája:

  • V stredu po večernej sv. omši bude pri fare opekačka pre deti, ktoré boli v tomto šk. roku na 1. sv. prijímanie.
  • Úmysly sv. omší na mesiace júl, august, september môžete nahlásiť od štvrtka v kancelárii v čase od 15.30 – 17.00.
  • Zápis budúcoročných birmovancov bude v piatok 2. júna po večernej sv. omši v kostole. Týka sa terajších študentov 1. ročníka na stredných školách, resp. tých, ktorí sú v quinte na osemročných gymnáziách, narodených do augusta 2001. Prihlásiť sa môžu aj starší. Prineste si prosím pero.
  • Na budúcu sobotu večerná sv. omša bude až o 20.00. Budeme sláviť vigíliu Zoslania Ducha Svätého.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na náš kostol.
  • Na budúcu nedeľu bude omša o 11.00 obetovaná za všetkých aktívnych laikov, ktorí pomáhajú vo farnosti v akejkoľvek dobrovoľníckej službe. Touto cestou ich pozývame na sv. omšu a zároveň po nej na agape do pastoračného centra.
  • Prvopiatkové spovedanie:

PO: 17.00 – 18.00

UT: 8.00 – 9.00; 17.00 – 18.00

ST: 16.30 – 18.00

ŠTV: 8.00 – 9.00; 16.00 – 19.30

  • Oznamy CVČ:

– CVČ pozýva na háčkovací piknik pri príležitosti Svetového dňa háčkovania. Stretneme sa na budúcu nedeľu (4.6.) o 15.00 pred pastoračným centrom, ďalšie info na stánke CVČ.

 

Šalgovík: Sv. omše: streda o 18.00,piatok o 17.00 (od 15.45 spovedanie),sobota: 7.00,nedeľa: 9.00