Aktuálne farské oznamy z nedele 28. februára

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 28. februára:

  • Dnes o 14.45 bude modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu a o 15.00 modlitba Krížovej cesty. Dnes ju pripravilo spoločenstvo lektorov.
  • Večer o 19.00 bude v kine Scala Koncert chvál.
  • Naliehavá prosba!!! Chceme vás poprosiť o podporu projektu na opravu fresiek na našej prešovskej Kalvárii. Kalvária patrí celému mestu, je našou dominantou a jej fresky nutne potrebujú opravu. VUB banka vypísala projekt na 70 tisíc €. Do zajtrajšej polnoci je možnosť hlasovať. Kto získa najviac hlasov, ten dostane finančnú podporu. Odkaz na hlasovanie nájdete na našej internetovej stránke, resp. vub.sk/fresky.
  • V predaji si môžete kúpiť veľkonočného baránka. Jeho kúpou podporíte opravu kostola vo Vysokej nad Uhom. Je to obec, kde sa narosila Anka Kolesárová – kandidátka na blahorečenie.
  • Prvopiatkové spovedanie:

PO: 17.00 – 18.00

UT: 8.00 – 9.00; 16.30 – 18.00

ST: 16.30 – 18.00

ŠTV: 8.00 – 9.00; 16.00 – 19.30

PI: spovedáme v Šalgovíku

 

  • Sviatosť birmovania budeme mať 16.4. (sobota) o 10.00.

 

Šalgovík: streda o 18.00, piatok o 17.00, sobota o 7.00, nedeľa o 9.00.