Aktuálne farské oznamy z nedele 28.decembra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 28. decembra.

  • Kto by chcel prijať koledníkov Dobrej noviny do svojej rodiny, nech sa zapíše v sakristií. Koledovanie bude od 14.00.
  • Stretnutie seniorov bude dnes o 15.00 v PC na prízemí.
  • V stredu (Silvester) ranná sv. omša nebude. Popoludní bude omša o 16.00, spojená s ďakovnou pobožnosťou pred Eucharistiou.
  • Prelom kalendárneho roka môžete prežiť aj pri adorácii v kostole. Otvorený bude od 23.30 a požehnanie s Eucharistiou bude o 24.00.
  • Vo štvrtok na slávnosť Bohorodičky Panny Márie (prikázaný sviatok), budú sv. omše ako v nedeľu (vrátane o 6.00 ráno).
  • Požehnanie bytov bude na budúcu  sobotu dopoludnia a popoludní, nedeľu popoludní a v utorok (Slávnosť Zjavenia Pána) (6.1.) popoludní. Zapísať sa môžete v sakristii. Počet bytov na jednotlivé dni je limitovaný. V Šalgovíku bude posviacka domov v nedeľu (4.1.) po sv. omši (od 9.00), z tohto dôvodu bude tam sv. omša v nedeľu o o 8.00. Zapísať sa je potrebné v kostole v Šalgovíku.
  • Pripomíname možnosť prihlásiť sa na púť do Sv. Zeme od 21.4.- 28.4.
  • Zbierka na kostol z minulej nedele bola 2760 €. Ďakujeme za milodary.