Aktuálne farské oznamy z nedele 28.augusta

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 28.augusta:

 • Stretnutie seniorov bude dnes o 15.00 v PC na prízemí.
 • Večer chvál zo spoločenstvom Marana tha je dnes o 19.00 v športovej hale na Baštovej ulici.
 • Detské olympijské hry začínajú dnes o 20.00 zapálením olympijského ohňa. Prosíme prihlásené deti o účasť.
 • V pondelok je stretnutie deti o 8:30 pred kostolom.
 • V súvislosti s DOH budú omše o 9:00 aj v pondelok a stredu.
 • DOH končia v piatok po večernej sv. omši záverečným ceremoniálom. Potešíme sa aj vašej pomoci vo forme koláčov, ktoré môžete doniesť pred sv. omšou do kuchyne na fare.
 • Od pondelka budeme na fare variť pre 140 ľudí J. Až by chcel niekto sponzorský pomôcť, nebudeme sa brániť J (sladkosti…)
 • Od budúcej nedele sú večerné sv. omše naspäť o 18.00.
 • Spovedanie pred 1. piatkom:

PO:     8.00 – 9.00; 17.00 – 18.00

UT:     8.00 – 9.00; 16.30 – 18.00

ST:      8.00 – 9.00; 16.30 – 18.00

ŠT:      8.00 – 9.00; 16.00 – 19.30

PI:       spovedáme v Šalgovíku

 

Zvlášť chceme povzbudiť deti mládež k Sviatosti zmierenia pred začiatkom šk. roka. Využite ranné spovedanie v pondelok a stredu.

 • CVČ ponúka pre vaše deti krúžky na nový šk. rok.

V ponuke sú jazyky: anglický, nemecký, francúzsky, ruský, slovenský. Ďalej doučovanie z matematiky.

Estetickovýchovné: gitara, klavír, tvorivé dielne, detský zbor, tanečný a literárno – dramatický krúžok

Športové: aerobik, plávanie, turistika.

Prihlášku nájdete na našej internetovej stránke, resp. na stránke CVČ, taktiež v kostole pri hl. vchode. Informovať sa môžete aj osobne v CVČ.

 • V pondelok a vo štvrtok bude kancelária na fare zatvorená (št. sviatok).
 • Šalgovík: piatok – 17.00 (spovedanie od 15.45), sobota – 7.00, nedeľa – 9.00.