Aktuálne farské oznamy z nedele 27. januára

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 27. januára.

– V piatok (1.2) počas polročných prázdnin pripravujeme dopoludňajší program pre deti so začiatkom o 8.00. Nie je potrebné sa dopredu prihlasovať. Pre viac informácii sa obráťte na CVČ alebo na stránku centra.
– CK Tančín v spolupráci s CVČ ponúka v rámci Roka viery pútnický zájazd do Medžugoria v dňoch 21.2.- 26.2. Pobyt v Medžugorí pod názvom Radosť zo spoločenstva pripravili farníci farnosti Medžugorie v tomto Roku viery, ktorým odpovedajú na výzvu Sv. Otca Benedikta XVI., aby tak prispeli k evanjelizácii a spoločne poďakovali Bohu a Panne Márii za všetky prijaté milosti. Ubytovanie a strava zdarma. Cena za dopravu: 94 €. Podmienka: Je určený pre pútnikov, ktorí tam ešte neboli. Viac info  a prihlasovanie v CVČ na 2. poschodí.
– Biblické stretko bude na budúcu sobotu o 19.00 na fare.
– Pravidelne stretko pre deti na budúcu sobotu nebude.
– Prvopiatkové spovedanie:
PO:  17.00 – 18.00
UT:  8.00 – 9.00; 16.30 – 18.00
ST:   16.30 – 18.00
ŠTV: 8.00 – 9.00; 16.00 – 20.30
PI:    16.00 – 18.00
– Skauti pozývajú na ples, ktorý bude na budúcu sobotu. Sú ešte voľné lístky. Viac info na plagátoch.
– Zbierka na kostol z minulej nedele bola 2916 €. Pán nech požehná všetkých darcov.
– Dnešná nedeľa je Nedeľou Katolíckej univerzity. Ak by ste chceli podporiť cirkevné školstvo, môžete tak urobiť pri jednotlivých dverách do drevených boxov.