Aktuálne farské oznamy z nedele 27. decembra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 27. decembra:

 • Kto chce prijať koledníkov Dobrej Noviny do svojej rodiny, môže sa zapísať v sakristií. Koledovanie začne o 14.00.
 • Stretnutie seniorov je dnes popoludní o 15.00 v PC.
 • V kine Scala je dnes večer o 19.00 koncert chvál zo spoločenstvom Marana Tha.
 • Vo štvrtok na Silvestra dopoludňajšia sv. omša nebude. Popoludní bude omša o 16.00, spojená s ďakovnou pobožnosťou pred Eucharistiou.
 • Prelom kalendárneho roka môžete prežiť aj pri adorácií v kostole. Otvorený bude od 23.30.
 • V piatok na slávnosť Bohorodičky Panny Márie (prikázaný sviatok) budú sv. omše ako v nedeľu (vrátane o 6.00 ráno).
 • Na budúcu nedeľu pozývame na novoročný koncert mládežníckeho zboru, ktorý bude po večernej sv. omši o 19.00.
 • Požehnanie bytov bude v sobotu a v nedeľu, resp. na Sviatok Zjavenia Pána (6.1.). Zapísať sa môžete v sakristií.
 • Taktiež ešte sú voľné miesta na púť do Ríma (február) a do Zeme (apríl).
 • Naši Skauti pozývajú na jubilejný skautský ples, ktorý bude 30.1. v jedálni CZŠ bl. P. P. Gojdiča na Bernolákovej ul. Bližšie informácie nájdete na výveske.
 • Šalgovík:

Sv. omše:

štvrtok: 16.00

piatok: 9.00

sobota: 7.00

nedeľa:9.00