Aktuálne farské oznamy z nedele 27. apríla

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 27. apríla.

 • (Oznam iba na 6.00, 7.00, 9.00): Dnes o 10.00 začína v Ríme svätorečenie pápežov Jána Pavla II. a Jána XXIII. Pripomíname, že TV Lux vysiela priamy prenos.
 • Dnes popoludní od 14.00 začína vysluhovaním sviat. zmierenia duchovný program v Kaplnke BM na poliklinike. Odpustová sv. omša bude o 15.30.
 • Dnes večer (nedeľa) vás chceme pozvať na slávnostnú akadémiu pri príležitosti svätorečenia pápežov Jána Pavla II. a Jána XXIII. Bude poskladaná z piesní, videoprojekcie, hovoreného slova… Začne o 19.00. Výnimočnosť večera bude spočívať aj v prítomnosti relikvie krvi sv. Jána Pavla II. a relikvie sv. sestry Faustíny. Na záver si ich budeme môcť všetci uctiť.
 • Od budúcej nedele (4.5.) budú večerné sv. omše o 19.00.
 • Vo štvrtok (1.5.) bude kancelária FÚ zatvorená.
 • Dnes po sv. omši je zbierka na kostol. Vďaka za milodary.
 • Od štvrtku (1.5.) počas celého mesiaca mája budú sv. omše večer začínať Loretánskymi litániami.
 • Stretnutie seniorov pri príležitosti Dňa matiek bude na budúcu nedeľu o 15.15. v PC na prízemí.
 • Dňa 10. mája (sobota) pripravujeme pre deti Misijnú púť do Levoče. Prihlásiť sa môžete online na stránke CVČ alebo priamo v centre. Všetky ďalšie informácie o poplatkoch a organizačných pokynoch sa dozviete z plagátov na nástenke centra alebo priamo v centre. Stretnú sa tam deti z celého Slovenska. Cieľom tejto misie je povzbudiť deti v prežívaní viery – prežívať ju navonok s mnohými rovesníkmi i nad rámec farnosti a zároveň budovať  vzťah detí k pútnym miestam na Slovensku.
 • Spovedanie počas týždňa:

            Aj keď je prvopiatkový týždeň, predsa len ste mnohí prijali sviatosť zmierenia len nedávno pred Veľkou nocou, tak nie je dôvod ísť na spoveď opäť. Spovedať budeme v „oklieštenej“ podobe:

                        UT: 8.00 – 9.00; 17.00 – 18.00

                        ST: 17.00 – 18.00

                        ŠTV: 8.00 – 9.00; 17.00 – 18.00

 • Veľmi prosíme o podporu petície za vyhlásenie referenda, v ktorom by sme žiadali o zachovanie tradičnej formy rodiny a manželstva. Pri jednotlivých východoch z kostola nájdete petičné hárky. Ďakujeme.