Aktuálne farské oznamy z nedele 26. októbra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 26. októbra.

  • Modlitba ruženca bude popoludní o 14.30.
  • Dnes po sv. omši je zbierka na misie. Ďakujme za milodary.
  • Aj dnes po sv. omši si môžete kúpiť tzv. Sviečku za nenarodené deti.
  • Kytice a vence na hroby našich zosnulých tohto roku vyrábať nebudeme.
  • V sobotu je prikázaný sviatok Všetkých svätých. Sv. omše budú ako v nedeľu.
  • Využite možnosť získať odpustky pre duše v očistci v dňoch od 1.11 – 8.11. Podmienky: sv. zmierenia, sv. prijímanie, resp. účasť na sv. omši, návšteva cintorína spojená s modlitbou za zosnulých.
  • Program vysluhovania Sviatosti zmierenia:

PO: 16.30 – 18.00

UT: 8.00 – 9.00; 16.30 – 18.00

ST: 16.00 – 18.00

ŠTV: 8.00 – 9.00; 16.00 – 20.00

PI: nespovedáme

 

Prosíme vás aby ste využili možnosť pristúpiť k Sviatosti zmierenia už začiatkom týždňa, aby ste nemuseli dlho čakať v stredu a vo štvrtok.

  • Spovedanie prvopiatkových chorých bude v tento piatok.
  • Termíny 1. sv. prijímania:

       3. máj 2015 – ZŠ Šrobárová

      10.máj 2015 – ZŠ Sibírska

       17.máj 2015 – ZŠ Májové námestie, CZŠ bl. P.P. Gojdiča