Aktuálne farské oznamy z nedele 26. marca

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 26. marca:

  • Krížová cesta bude dnes (nedeľa) popoludní o 15.00. Pripravuje ju CVČ. Deti, ktoré sa modlia jednotlivé zastavenia sa stretnú o druhej na 2. poschodí CVČ. Prineste si texty so sebou.
  • Spovedanie pred prvým piatkom bude až o týždeň.
  • V sobotu 1.4. o 9.00 pozývame birmovancov a ich animátorov na kajúcu pobožnosť. Sviatosť zmierenia počas nej budeme vysluhovať viacerí kňazi.
  • Vo štvrtok 30. marca privítame na našich stretnutiach zdravotníkov MUDr. Annu Lakatošovú – rehoľnú sestru Dobroslavu z Kongregácie milosrdných sestier sv. Vincenta. Po sv. omši o 15.15 hod. bude v nemocničnej kaplnke FNsP hovoriť na tému: Praktické aspekty paliatívnej starostlivosti. Srdečne vás pozývame.
  • Do konca apríla nám môžete doniesť vyplnené tlačivá na 2 percentá z daní.
  • Cirkevná ZŠ sv. Mikuláša ponúka termíny zápisu detí do prvého ročníka od 3. do 7. apríla. Zápis detí do Cirkevnej ZŠ bl. P. P. Gojdiča bude 3. apríla o 16.00. Viac informácií je na plagátoch. 
  • marec slávime ako Deň počatého dieťaťa. Povzbudzujeme vás vziať si a nosiť počas týždňa biele stužky ako prejav úcty ku každému počatému životu. Sú pri východe z kostola. Dávame do pozornosti nanovo aj sv. omše za život, ktoré sú každý mesiac vo františkánskom kostole.
  • sv. omše Šalgovík: streda, piatok 18.00, sobota 7.00, nedeľa 9.00