Aktuálne farské oznamy z nedele 26. januára

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 26. januára.

 

– Na budúcu nedeľu na Sviatok Obetovania Pána budeme pri sv. omšiach požehnávať sviece. Nezabudnite si ich doniesť.
– Na budúcu sobotu bude po sv. omši mariánske večeradlo.
Prvopiatkové spovedanie bude až o týždeň od pondelka 3.2.
– Dnes je po sv. omši zbierka na kostol.
Skauti pozývajú na 9. skautský charitatívny ples, ktorý sa uskutoční 8. februára v jedálni Gymnázia bl. Petra Pavla Gojdiča. Lístky sa dajú zakúpiť každú nedeľu po sv. omši o 9.00 a taktiež po večerných sv. omšiach v piatok a nedeľu. Viac informácií na plagátoch.
– Sestry františkánky  v PC na Šváboch plánujú v najbližšej dobe tri rozličné kurzy, na ktoré vás pozývajú:
1. Kurz BETA (Je pre pokračovateľov kurzu Alfa)
2. Kurz rodičovstva (pozostáva z piatich stretnutí od 6. februára)
3. Manželské večery (osem stretnutí od 18. februára). Tento posledný kurz je veľmi osvedčený a pomohol zachrániť mnohé manželstva, ktoré sa nachádzali v kríze.