Aktuálne farské oznamy z nedele 26. augusta

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 26. augusta.

– Dnes (nedeľa) po večernej sv. omši o 20.00 bude na ihrisku otvorenie Olympijských hier pre deti. Pozývame všetky prihlásené deti.
– CVČ vás srdečne pozýva stráviť príjemne jeden letný večer. V čajovni CVČ privítame pani Martu Hoffmannovú, ktorá sa nám predstaví nielen svojim zaujímavým životom, ale aj svojou literárnou tvorbou. Stretnutie sa uskutoční dnes (nedeľa) o 20.00 h.
– V súvislosti s OH budú sv. omše o 9.00 aj v pondelok a stredu.
– Od budúcej nedele budú sv. omše v nedeľu večer o 18.00.
– Na budúcu nedeľu bude sv. omša o 9.00 špeciálne venovaná a obetovaná za všetkých tých, ktorí sa vo farnosti aktívne podieľajú na akejkoľvek službe: animátori, pedagógovia v CVČ, rozdávatelia Eucharistie, lektori, kantori, žalmisti, upratovačky, miništranti, vedúci spoločenstiev, spevácke zbory… Pozývame na sv. omšu všetkých zainteresovaných. Vpredu budú pre vás rezervované lavice.  Po sv. omši bude spoločné agape v CVČ.
– Na púť do Lúrd a Fatimy odchádzame v sobotu (1.9.). Stretneme sa na spoločnej sv. omši ráno o 6.00 a následne po nej je odchod autobusu.
– Oznamujeme núdznym a mnohodetným rodinám, že poukazy na nákup šk. pomôcok pre deti na ZŠ a SŠ si môžu vyzdvihnúť v pondelok (27.8.) v miestnosti za oltárom.
– Aj keď 1. piatok nebude v nasledujúcom týždni, predsa len ponúkneme možnosť sa vyspovedať na začiatku šk. roku a to vo štvrtok od 8.00 – 9.00 a od 16.00 – 20.00 a v piatok od 16.00 – 18.00. Spovedať sa bude aj o týždeň neskôr.
– Dôležitý oznam CVČ: Začalo sa prihlasovanie do krúžkov a záujmových útvarov na budúci šk. rok. Letáčiky s ponukou krúžkov nájdete pri hl. vchode, resp. na www stránke. Spolu je k dispozícií viac ako 80 krúžkov. Prihlasovanie sa uskutočňuje v CVČ od pondelka do piatku v čase od 10.00 – 16.00. resp. cez on-line službu na webe.