Aktuálne farské oznamy z nedele 25. septembra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 25.septembra:

  • Spoločenstvo Marana Tha pozýva dnes večer na koncert chvál o 19.00 v Športovej hale na Baštovej ulici.
  • Vo štvrtok o 15.15 v nemocničnej kaplnke v monobloku bude omša za zdravotníckych pracovníkov. Celebrovať ju bude o. biskup Milan Lach.
  • Mesiac október je zasvätený ružencovej Panne Márií. Počas týždňa sa budeme spoločne modliť ruženec o 18.00. Po ruženci bezprostredne bude sv. omša (bez kázne).
  • V súvislosti s jubilejným rokom farnosti na budúcu nedeľu pri sv. omšiach o 7.00, 9.00 a 11.00 budeme mať hostí. Budú to pátri dominikáni, ktorí práve modlitbu ruženca rozšírili a spravujú ružencové bratstva. Pri sv. omšiach sa tematický dotknú mariánskeho kultu a popoludní pri ruženci budú mať priestor na vysvetlenie významu a zmyslu členstva v ružencovom bratstve.
  • Počas budúceho víkendu bude v Obišovciach odpustová slávnosť Ružencovej Panny Márie. Program začína v sobotu o 15.00. Slávnostná sv. omša bude v nedeľu o 10.30. Celebrovať ju bude košický pomocný biskup Marek Forgáč. Program nájdete na výveske.
  • Na budúci rok je 100- té výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime. Plánujeme z našej farnosti púť za predpokladu, že bude záujem z vašej strany. Potrebujeme kvôli rezervácií to vedieť už teraz dopredu. Púť by sa uskutočnila v septembri. Navštívili by sme Lurdy, Fatimu, Santiago de Compostela, Montserrát, La Salette, Barcelonu. Púť by trvala 10 dní a predbežná cena cca 650 €. Ak máte záujem (hoci aj nezáväzne) sa zapíšte v sakristii, aby sme vedeli, či bude záujem.
  • Dnes po sv. omši je zbierka na rádio Lumen a na budúcu nedeľu bude zbierka na náš kostol.
  • Nové číslo Kuriéra bude v predaji na budúcu nedeľu.

 

Šalgovík: streda, piatok – 18.00, nedeľa – 9.00