Aktuálne farské oznamy z nedele 25. novembra

Ponúkame vám farské oznamy, ktoré ste si mohli vypočuť pri svätých omšiach v nedeľu 25. novembra.

 

Požehnanie adventného venca pre ZŠ Sibírska a Šrobárova bude v piatok o 16.00 v kostole. Pozývame žiakov a učiteľov.
Požehnanie adventných vencov pre vás ostatných bude v sobotu pri večernej sv. omši.
– Pri príležitosti sviatku sv. Ondreja bude v sobotu 1. 12. o 10.00 v Konkatedrále sv. Mikuláša slávnostná sv. omša. Predsedať jej bude košický arcibiskup Mons. Bernard Bober. Všetci ste srdečne pozvaní.
– Na budúcu nedeľu je celoslovenská zbierka na charitu.
– V predaji si môžete kúpiť vianočné oblátky. Balíček stojí 0,80 €. Taktiež je ešte na predaj CD s misijnými príhovormi a najnovšie CD Zboru Krista Kráľa.
– Ak by chcel niekto urobiť radosť deťom z rodín v núdzi a mnohodetných rodín, môže sa zapojiť do akcie s názvom Vianočné dieťa – pripraviť pre 1 dieťa balíček do škatule od topánok. Viac info na letákoch pri východe z kostola.
Úmysly sv. omší na mesiace január až marec môžete v kancelárií nahlásiť až o týždeň, t.j. od pondelka 3. 12.
Termíny 1. sv. prijímaní: 5. 5. ZŠ Šrobárova, 12. 5 ZŠ Sibírska, 19. 5. ZŠ Májové námestie a deti z Cirkevnej školy P. P. Gojdiča.
– Lístky na muzikál Volajte ma Meggy sú v predaji pri hlavnom vchode.
– Prvé stretnutie nultého ročníka birmovancov, ktorí sa chcú prihlásiť na budúcoročnú prípravu na prijatie tejto sviatosti sa uskutoční o dva týždne 1.12 o 10.00 v PC. Týka sa to terajších prvákov na SŠ a tých, ktorí sú teraz v sexte na osemročných gymnáziách.
– Počas adventu sme pre manželov pripravili adventné večery. Budú vždy v piatok o 19.00 v PC na 1. poschodí. Témy a mená prednášajúcich nájdete na výveskách. Najbližšie sa budeme venovať téme Rodina ako spoločenstvo osôb a komunikácia medzi nimi. Hosťami budú manželia Walczakovci z Poľska.